Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

Spitali Memorial Ataşehir

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Bahçelievler

Transplantim

Spitali Memorial Bahçelievler

Qendra e Transplantimit të Mëlçisë

Spitali Memorial Bahçelievler

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Bahçelievler

Qendra e Transplantimit të Veshkave

Spitali Memorial Bahçelievler

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Bahçelievler

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366