Prof. Dr. Kamil Yalçın POLAT

Spitali Memorial Ataşehir

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Ataşehir

Transplantim

Spitali Memorial Ataşehir

Qendra e Transplantimit të Mëlçisë

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 549 639 3366