Doç. Dr. Koray KARABULUT

Spitali Memorial Şişli

Transplantim

Spitali Memorial Şişli

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Şişli

Qendra e Kirurgjisë per Shëndoshje

Numri i telefonit

+90 549 639 3366