Doç. Dr. Kudret ERKENEKLİ

Spitali Memorial Ankara

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Numri i telefonit

+90 549 639 3366