Exp. Dr. Lütfiye ÇOBAN

Spitali Memorial Antalya

Sëmundjet e Lëkures (Dermatologjia)

Qëndra Mjekësore Memorial Lara

Sëmundjet e Lëkures (Dermatologjia)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366