Doç. Dr. M. Eftal AVCI

Spitali Memorial Antalya

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Spitali Memorial Antalya

Perinatologjia (shtatzani me rezik të madh)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366