Prof. Dr. M. Murat İNAL

Spitali Memorial Antalya

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Spitali Memorial Antalya

Onkologjia Gjinekologjike

Spitali Memorial Antalya

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Antalya

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366