Prof. Dr. M. Murat İNAL

Spitali Memorial Antalya

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Spitali Memorial Antalya

Onkologjia Gjinekologjike

Numri i telefonit

+90 549 639 3366