Exp. Dr. Mahmut DEMİRCİ

Spitali Memorial Şişli

Sëmundjet e brendshme (İnterne)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366