Op. Dr. Mehmet Burak DAL

Spitali Memorial Şişli

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 549 639 3366