Exp. Dr. Mehmet ÇELİK

Spitali Memorial Şişli

Anestezi dhe reanimim

Spitali Memorial Şişli

Klinika e dhimbjes (Algologjia)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366