Prof. Dr. Mehmet HALICI

Spitali Memorial Kayseri

Ortopedi dhe Traumatologji

Numri i telefonit

+90 549 639 3366