Doç. Dr. Mehmet Nafi SAKAR

Spitali Memorial Diyarbakır

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Spitali Memorial Diyarbakır

Qenra e fertilizimit IVF

Spitali Memorial Diyarbakır

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366