Exp. Dr. Mehmet PARLAK

Spitali Memorial Antalya

Sëmundjet e Gjoksit (Pulmologjija)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366