Exp. Dr. Mesut YORNUK

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 549 639 3366