Exp. Dr. Mesut YORNUK

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888