Prof. Dr. Mithat ÖNER

Spitali Memorial Kayseri

Ortopedi dhe Traumatologji

Numri i telefonit

+90 549 639 3366