Exp. Dr. Muharrem İngeç

Spitali Memorial Kayseri

Sëmundjet e brendshme (İnterne)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366