Doç. Dr. Murat ÖZEKİNCİ

Spitali Memorial Antalya

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Spitali Memorial Antalya

Qenra e fertilizimit IVF

Numri i telefonit

+90 549 639 3366