Prof. Dr. Mustafa Kemal ARICI

Spitali Memorial Ataşehir

Sëmundjet e Syve (Oftalmologjia)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366