Prof. Dr. Mustafa KÜRKLÜ

Spitali Memorial Bahçelievler

Ortopedi dhe Traumatologji

Spitali Memorial Bahçelievler

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Bahçelievler

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366