Prof. Dr. Mustafa KÜRKLÜ

Memorial Bahçelievler Hastanesi

Ortopedi dhe Traumatologji

Numri i telefonit

+90 549 639 3366