Exp. Dr. Nerime SOYBİR

Spitali Memorial Şişli

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888