Prof. Dr. Nilgün SOLAK

Spitali Memorial Ankara

Sëmundjet e Lëkures (Dermatologjia)

Numri i telefonit

+90 549 639 3366