Doç. Dr. Nujen ÇOLAK BOZKURT

Spitali Memorial Şişli

Sëmundjet Edokrinologjike dhe Metabolike

Numri i telefonit

+90 549 639 3366