Prof. Dr. Ömer DEVECİOĞLU

Spitali Memorial Şişli

Hematologjia pediatrike

Spitali Memorial Ataşehir

Hematologjia pediatrike

Spitali Memorial Ataşehir

Hematologjia pediatrike

Spitali Memorial Şişli

Njësia e Transtplantimit të Palcës për Kockat e Fëmijeve

Numri i telefonit

+90 549 639 3366