Doç. Dr. Ömer USLUKAYA

Spitali Memorial Ataşehir

Kiirurgji e Përgjithshme

Numri i telefonit

+90 549 639 3366