Prof. Dr. Orhan BABUCÇU

Spitali Memorial Şişli

Plagë Analiza dhe Treatment Center

Spitali Memorial Şişli

Kirurgjia Rikonstruktive,Estetike dhe Plastike

Spitali Memorial Şişli

Plagë Analiza dhe Treatment Center

Spitali Memorial Şişli

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Şişli

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366