Exp. Dr. Selmin BEŞBAŞ

Spitali Memorial Antalya

Anestezi dhe reanimim

Numri i telefonit

+90 549 639 3366