Doç. Dr. Semih Zeki ULUDAĞ

Spitali Memorial Kayseri

Obstetrikë dhe Gjinekologji

Spitali Memorial Kayseri

Qenra e fertilizimit IVF

Spitali Memorial Kayseri

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Kayseri

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366