Exp. Dr. Serap BOS ÇETİNER

Spitali Memorial Şişli

Sëmundjet e brendshme (İnterne)

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888