Exp. Dr. Serpil GÖRÇİN

Spitali Memorial Şişli

Nefrologji

Spitali Memorial Şişli

Qendra e Transplantimit të Veshkave

Numri i telefonit

+90 549 314 6813