Ass. Doç. Dr. Sertaç DEMİREL

Spitali Memorial Şişli

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Şişli

Qendër Shëndetësore e Gjirit

Numri i telefonit

+90 549 639 3366