Exp. Dr. Servet ALAN

Spitali Memorial Şişli

Sëmundjet Infektive dhe Mikrobiologjia Klinike

Spitali Memorial Ataşehir

Sëmundjet Infektive dhe Mikrobiologjia Klinike

Numri i telefonit

+90 549 639 3366