Exp. Dr. Şirin ELMİ

Spitali Memorial Antalya

Sëmundjet Infektive dhe Mikrobiologjia Klinike

Numri i telefonit

+90 549 639 3366