Exp. Dr. Şirin ELMİ

Spitali Memorial Antalya

Sëmundjet Infektive dhe Mikrobiologjia Klinike

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888