Doç. Dr. Songül BÜYÜKKALE

Spitali Memorial Şişli

Kirurgji e Gjoksit

Numri i telefonit

+90 549 639 3366