Exp. Dr. Tacettin MİRZAOĞLU

Spitali Memorial Diyarbakır

Terapia fizike dhe Rehabilitimi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366