Op. Dr. Tolga ALİYAZICIOĞLU

Spitali Memorial Şişli

Kiirurgji e Përgjithshme

Spitali Memorial Şişli

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Şişli

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366