Prof. Dr. TONGUÇ İŞKEN

Spitali Memorial Bahçelievler

Kirurgjia Rikonstruktive,Estetike dhe Plastike

Spitali Memorial Bahçelievler

Qendra Onkologji

Spitali Memorial Bahçelievler

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Numri i telefonit

+90 549 639 3366