Doç. Dr. Veli BERK

Numri i telefonit

+90 549 639 3366