Exp. Dr. Yavuz YALÇIN

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler

Sëmundjet Edokrinologjike dhe Metabolike

Spitali Memorial Şişli

Sëmundjet Edokrinologjike dhe Metabolike

Numri i telefonit

+90 549 639 3366