Exp. Dr. Yavuz YALÇIN

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler

Sëmundjet Edokrinologjike dhe Metabolike

Spitali Memorial Şişli

Sëmundjet Edokrinologjike dhe Metabolike

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888