Exp. Dr. Zerrin BAYSAL

Qëndra Mjekësore Memorial Etiler

Sëmundjet e Lëkures (Dermatologjia)

Numri i telefonit

+90 212 444 7 888