Opinioni i dytë

Ndani problemet tuaja me ne

Ju mund të na dërgoni raportin tuaj në besueshmëri nepermjet kompjuterin tuaj . Keto te dhena nga ana e mjekeve tanë ekspertë do te vlerësohen, mendimet të detajuara do t'jua komunikojme juve sa më shpejt.

Ju pasi të plotësoni formularin dhe pasi te na e dergoni mund të ngarkoni raportin tuaj te mëposhtëm.

Informatat e Pacientit

Ju lutem shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj.
Ju lutem shkruani një numër telefoni ku mund të komunikojmë me ju.
Ju lutem shkruani një adresë e-mail ku ne mund të komunikojme me ju.
Ju lutemi shkruani shtetësine tuaj.

Informatat e aplikuesit

Ju lutemi aprovojeni ne qofte se aplikuesi eshte pacienti.
Ju lutem shkruani emrin dhe mbiemrin tuaj.
Ju lutem shkruani një numër telefoni ku mund të komunikojmë me ju.
Ju lutem shkruani një adresë e-mail ku ne mund të komunikojme me ju.
A mund të na jepni një përshkrim të shkurtër në lidhje me raportin tuaj?
Ju lutemi zgjidhni raportin tuaj. Maksimumi duhet të jetë 200 MB. (Jo e detyrueshme.) Nëse madhësia e juaj raport më shumë se 200 MB memorial ndërkombëtar këtu
Kushtet e përdoruesit