Dr. Selcen BAHADIR

İstanbul Etiler Tibb Mərkəzi

Doğum və Ginekologiya Mərkəzi

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Doğum və Ginekologiya Mərkəzi

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28