Professor Dr. Serkan KESKİN

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Tibbi Onkologiya (Kimyaterapiya)

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Onkologiya Mərkəzi

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Döş Sağlamlığı Mərkəzi

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Kimyaterapiya (Tibbi Onkologiya)

Memorial İstanbul Ataşehir Xəstəxanası

Tibbi Onkologiya (Kimyaterapiya)

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28