Professor Dr. Türker ŞAHİNER

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Nevroloqiya

Memorial İstanbul Şişli Xəstəxanası

Beyin Sağlığı Koruma Programı

Memorial İstanbul Ataşehir Xəstəxanası

Nevroloqiya

Telefon Nömrəsi

+994 50 230 33 28