E-Резултати

Влезте за да видите резултатите си.

За достъп до е-РЕЗУЛТАТа, ще бъдете вписани във Вашия потребителски профил с информацията предоставена от Вас отдолу. Ако телефонният Ви номер е невалиден, може да актуализирате данните си чрез Call Центъра ни на тел: 444 7 888 .

Важни точки изискващи внимание

Във връзка със защита на Вашата лична информация, трябва да напишете номер на Турска идентична карта/номер на паспорт и дата на раждане. 

Важно: Резултати от генетични лабораторни ин витро и патологични изследвания не са достъпни от уеб страницата ни. Свържете се с Вашия доктор. 

 

Социална медия
Запази час