E-бързо оздравяване

Скъп/a ………………………………………………………………………………………………
………………………………
Болница,
………………………………
С пожелание за бързо оздравяване и изписване от оделението
……………………………… Оздравявай бързо и чакаме да се върнеш при нас.
Подател: ………………………………………………………………………………………………
Социална медия
Запази час