Пътуващите към Р Турция ще попълват “Формуляр за влизане в Турция”

Министерството на здравеопазването в Турция обяви нови правила за пътуващите към Република Турция, във връзка с предпазните мерки относно Ковид-19. Хората, които ще идват в страната трабва да попълнят информацията за пътуването си и личните данни на адрес “register.health.gov.tr” или приложението “Hayat Eve Sığar” (Life Fits Into Home) в рамките на последните 72 часа преди пътуването. С тези нови правила, влязли в сила от 15 Март, се цели намаляване на разпространението на вируса и болестта максимално.

След попълване на изисканата информация се създава индивидуален“HES Kod” (HES код). Това приложение има за цел достиг до хората и хората с които са установили връзка, затова е много важно попълнената информация да е актуална и вярна.

След влизане на “register.health.gov.tr” или приложението ““Hayat Eve Sığar” (Life Fits Into Home), процесът на попълване продължава с избиране на разговорния език. След избора на език на екрана излиза формуляра за попълване. След попълване на информацията относно лични данни, детайли относно пътуването, последно посетени държави и др. последно се създава HES код, формуляр и QR код.

С този формуляр пътуващите спокойно може да пътуват в рамките на Р Турция.

Натиснете за попълване на формуляра: https://register.health.gov.tr/

За повече информация и въпроси: internationalpatients@memorial.com.tr

Социална медия
Запази час