МОЗЪЧНА И ГРЪБНАЧНА НЕВРОХИРУРГИЯ

Запази час

За отделението

За успешното лечение на мозъчните заболявания голямо значение има както наличието на напълно оборудван медицински център, така и прилагането на екипен подход и мултидисциплинарно лечение. Благодарение на ежедневно възникващите новости в медицинските технологии, мозъчната, гръбначно-мозъчната и неврохирургията се развива изключително бързо, което води до все по-големи успехи в диагностицирането и лечението.

 

Медицински услуги, предлагани в отделението по мозъчна, гръбначно-мозъчна и неврохирургия.

 

Дейност на клиниката по мозъчна и гръбначна неврохирургия

 

Мозъчно-съдови заболявания

При лечението на мозъчно-съдовите заболявания се използват ендоваскуларни методи, интервенционална неврорадиология и хирургични (микрохирургични) намеси. Различните методи на лечение се прилагат заедно или поотделно според състоянието на пациента.

 

 • Мозъчни аневризми: Заболяване, което се появява под формата на балонче в мозъчните съдове и може да предизвика кръвоизлив, водещ до рязко влошаване или смърт на пациента.
 • Артериовенозни малформации: Заболяване, при което вените и артериите в мозъка са свързани помежду си и оформят кълбовидно образувание, често причиняващо кръвоизливи.   
 • Каротидна Стеноза:  Представлява стесняване и запушване на намиращите се в областта на врата и мозъка части от венозната корона. Образуването на съсирек води до инсулт, който налага предприемане на лечение в рамките на часове.

 

 • Мозъчни кръвоизливи: Това е състояние на проникване на кръв в мозъчната мембрана или в тъканите на вътрешността на мозъка.

 

 

 • Запушване на мозъчни съдове: Състояние при което кръвоснабдяването на мозъка е внезапно прекратено в следствие на запушване на мозъчните кръвоносни съдове. Известно е като инсулт или парализа и налага спешно лечение.  Запушеният съд може да бъде отпушен чрез прилагане на ендоваскуларен метод, възстановяването на притока на кръв към мозъка или освобождаването на притиснатата мозъчна тъкан може да бъде осигурено чрез микрохирургия.

 

МОЗЪЧНИ И ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧНИ ТУМОРИ

 

Прилагат се микрохирургически и ендоскопски методи за лечение на туморите в мозъка и гръбначния стълб както при възрастни, така и при деца. Състоянието на пациентите се оценява от комисия, състояща се от неврохирург, радиационен онколог, медицински онколог и неврорадиолог. При някои видове тумори се планира прилагане на дългосрочна химиотерапия (медикаментозно лечение) и/или радиотерапия (лъчетерапия).

При тумори в основата на черепа и най-вече при тумори на хипофизата операциите се осъществяват с включване на специалист по Уши-нос-гърло в медицинския екип.

 

Заболявания на гръбначния стълб

Хирургично лечение се прилага при заболявания на гръбначния стълб, дължащи се на травми причинени от инциденти или наранявания, при възрастови изменения като стеснение на гръбначния канал и изкривяване на гръбначния стълб, както и при вродени заболявания.

Заболявания от рода на лумбална и цервикална дискова херния се лекуват от специалисти по неврохирургия.

При минимално инвазивната хирургия на гръбначния стълб операциите за стабилизиране (инструментация) на лумбалната и цервикалната херния или гръбначния стълб се извършват по микрохурургичен и ендоскопски метод в “Минимално инвазивен гръбначен център”. Едновременно с това в сътрудничество със специалисти от отделението по рехабилитация се прави планиране на периода на рехабилитация и физиотерапия. В рамките на същата дисциплина се прилагат и различните видове нехирургични интервенционни лечения за отстраняване на болката.

 

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МОЗЪКА И НЕРВНАТА СИСТЕМА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

(ПЕДИАТРИЧНА НЕВРОХИРУРГИЯ)

При вродени и получени в последствие мозъчни и гръбначни заболявания се прилага хирургична интервенция. Тези заболявания могат да бъдат изброени по следния начин: тумори, мозъчно-съдови заболявания, събиране на течност в черепа/мозъка (хидроцефалия) и “спинален дисрафизм”, която е често срещана болест при новородените.

 

ТРАВМИ (НАРАНЯВАНЕ НА МОЗЪКА В РЕЗУЛТАТ НА УДАР ИЛИ ИНЦИДЕНТ)

При пациенти с черепна травма се предприема незабавна интервенция. Тези пациенти се лекуват съвместно с отделението по реанимация. Едновременно с това те се насочват за физиотерапия и рехабилитация. Целта е отстраняване риска за живот и повишаване на стандарта на живота им.

Бързото диагностициране и лечение на всякакъв вид травми (мозъчни, гръбначно-мозъчни), настъпили в резултат от инциденти, се осъществява от екип от неврохирурзи, работещ при непрекъсната 24-часова координация със спешното отделение и отделението по реанимация.

 

 

ЛЕЧЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Извършва се поставяне на мозъчен стимулатор при заболявания от рода на Паркинсон, причиняващи неконтролируеми движения, нарушаващи стандарта на живот. Лечението на заболяването спастицитет, което може да е по рождение или да възникне впоследствие като резултат от тежка черепна травма, се осъществява чрез прилагане на селективна дорзална ризотомия или имплантиране на баклофенова помпа. При пациенти с епилепсия, която не се поддава на медикаментозно лечение се планират оперативни намеси. При всички функционални заболявания решението за оперативно лечение се взема от работна група, състояща се от невролог, психиатър и физиотерапевт, която оценява необходимостта и ползата от прилагането му.

Благодарение на висококачествените технологии, рискът при операциите е сведен до минимум.

 

Невронавигация: Мозъчните, гръбначни и неврохирургични интервенции се извършват със система “невронавигация”, която дава възможност за висококачествено триизмерно визуализиране. Този метод се прилага при наличие на мозъчни тумори, биопсия на мозъчен тумор, хирургия на гръбнака и гръбначния мозък. Невронавигацията е система, която дава възможност по време на хирургичната интервенция да се използват образите, получени преди и по време на операцията на пациента. При този метод преди пристъпване към операция се прави ЯМР на пациента и резултатите се прехвърлят в апарата за невронавигация. Получените анатомични или физиологични изображения от ЯМР, могат да бъдат използвани в операцията. По този начин по време на оперативната интервенция се осъществява невронавигация в реално време, чрез която може да се видят различните рискови области в мозъка или гръбначния стълб на пациента и в съответствие с това се изготвя план за действие. Тази технология осигурява подход на прецизна точност за приближаване до целената област на мозъка или гръбначния стълб и свежда до минимум евентуалното увреждане на здравните тъкани по време на операцията.

Невромониторизация: По време на операции на тумори, разположени в чувствителни зони на мозъка, при аневризма или артериовенозна малформация, гръбначно-мозъчни тумори, както и при прецизни гръбначни операции (напр. при сколиоза) специалистът неврохирург следи пациента чрез сигнали от електроди, разположени върху лицето, ръцете и краката на пациента преди поставянето на упойка. При понижаване на сигнала, докторът получава предупреждение, че се намира в чувствителна област. Благодарение на това, рискът от настъпване на парализа на лице, ръка или крак се намалява до голяма степен.

Интраоперативна ултрасонография: По време на протичане на операцията специалистът радиолог използва ултразвуков апарат, с помощта на който установява местоположението на тумора и степента на отстраняването му. Така се осигурява възможност за цялостно отстраняване на тумори, които са трудно отличими от мозъчната и гръбначно-мозъчната тъкан.

 

Ендоскопия: Осигурява добра видимост от малка област в зони, при които се използват тесни коридори за проникване, например при операции на хипофизата, тумори във вътрешността на вентрикула и хидроцефалия. Освен това методът представлява алтернативно на микрохирургията лечение при такива често срещани проблеми в гръбнака като например дисковата херния.

Техника за оцветяване с Глиолан: Преди операцията на пациента се дава препарата глиолан, който осигурява различно оцветяване на тумора. По време на операцията чрез прилагане на специален филтър на хирургичния микпоскоп нормалната мозъчна тъкан и туморната тъкан се оцветяват в различни цветове. При този метод увреждането на здравата мозъчна тъкан се свежда до минимум, а отстраняването на тумора става в максимална степен. Намалява се също и рискът от неврологична загуба при пациента.

Будна краниотомия: При прецизни операции на тумори, разположени в говорния център или в областта, отговаряща за движението на ръцете и краката на пациента, наречена още "моторна зона", пациентът се оперира в будно състояние. По този начин говорът и движенията на ръцете и краката на пациента се контролират по време на операцията и така се предотвратява настъпването на увреждане. Този метод увеличава успеваемостта на операциите.

Интраоперативна КТ (O-Arm): По време на операцията се прави компютърна томография за визуализиране на моментното състояние. Прилага се най-вече при операции за имплантиране на винтове в гръбначния стълб. При операции за имплантиране на винтове, осъществени с осигуряващата 3 измерен томографски образ технология O-Arm не съществува вероятност от грешка. На всеки етап от операцията хирургът получава ключова информация, а рискът от рецидив се свежда до минимум. Благодарение на това пациентът е изложен на по-малко радиация. Методът дава възможност за опериране на по-малки пациенти. Друго предимство е намаляването на риска от инфекция.

Лекари в отделението

Корпоративни партньори

Отдолу може да намерите частни застрахователни компании, асистиращи застрахователи и други институции, които имат договорни отношения с нашите болници.

Няма резултати.

  Формуляр за връзка

  За информация относно нашата болница, може да направите запитване от формуляра изложен по-долу.

  Социална медия
  Запази час