Център за ин витро и репродуктивно здраве

Запази час

За отделението

Най-важната причина за неспособността на двойките да  се сдобият с бебе, е  неумението им да се произнесат  правилно относно процедурата, която ще бъде най-подходяща за здравното им положение. Най-важният фактор е да се направи точна оценка на състоянието на двойките и с най-голямо внимание  след като се проследят  от всеки ъгъл  да се  планира  специално третиране според нуждите на всяка една двойка. С процент на бременност  50%, който е над средния за света, Meмориал  IVF екипът се  ангажира да ви помогне  за превръщането на най-съкровените ви мечти  за потомство в действителност.
 
ICSI и IVF  са  изцяло еднакви методи. В ICSI цикъла,  всяка подходяща зряла яйцеклетка се инжектира с един сперматозоид , подготвен за инжектиране след изземането от партньора на двойката. ICSI е разработен метод  за лекуване на двойките при  безплодие на мъже с  много малко количество сперматозоиди  или такива с ниско качество за оплождане  при който жената има яекулация и с един разработен сперматозоид  се прилага IVF метод за лечение.
 
Екипът по IVF на Мемориална болница  полага всички усилия  за подпомагане на двойките при случаи на непълно узряване на оплодената яйцеклетка в лабораторни условия,   при напреднала възраст на майката, при ситуации с повтарящи се аборти и при случаи на  интензивен мъжки стерилитет,  в същото време  при жените, които са изложени на риск от генетично заболяване, прилага големи грижи за провеждане на изследвания относно поставяне на  генетична диагноза преди имплантирането.
 
В Центровете ни по Ин витро към Мемориал Болница, много генетични заболявания като таласемия, мускулни заболявания и хемофилия могат да се определят още в ембрионен стадий  и по този   можем да спомогнем  за раждането само  на здраво бебе след оплождането .
Благодарение на големия успех на Центровете ни  в резултат на  широката гама от лечебни процедури, Memorial IVF центровете ни  придобиват все по-голямо значение в  Турция  в Европа и света.
 
 
S.S.S.
Q: Има много IVF клиники. Какво е предимството на  IVF център към Мемориал болница?
A: Memorial IVF и Genetic Center е  най-големият IVF център в Турция  и от 2000 г.  служи успешно при леченията за  борба с безплодието. Около 3000 двойки всяка година се  приемат за IVF лечение в центровете ни. По време на лечението  за тях се грижи  екип от експерти, които работят в тясно сътрудничество помежду си, за да  постигнат най-добри резултати от лечението. Всички наши лекари по IVF лечение са  лекари с  високо ниво на обучение  и с установени от Асоцията по ин витро  сертификати  в  областа на репродуктивната ендокринология и безплодието.
 
Q: Каква е степента на успех на  Клиниката Ин витро към Мемориал болница?
A: Успеваемостта варира в зависимост от влиянието на различни фактори. Сред тях, възрастта на жената и по-ранните неуспешни   IVF цикли са основните два фактора. Вероятността за успешна бременност при  младите двойки с добра прогноза е около 45-50%, за двойки, при които възрастта на майката е над 40 години или по-рано са проведени  повече от три неуспешни IVF цикли със слабо прогнозиране тази цифра е до 15-20%. След 43години вероятостта за бременност  е  около 3-5%.
 
Q: Трябва ли да посетим клиниката за среща с лекаря преди началото на лечението? Ако е така, кога?
A: Когато е възможно, най-добре е преди започване на лечението и двамата партньори да пристигнат в клиниката за пълна оценка на състоянието им. Ако  двойката иска да започне третиране веднага след първото посещение,  жената трябва да пристигне  на посещениена втория или третия ден от  месечния си цикъл. Преди  посещението, за предпочитане е мъжът да е имал 3-4 дневно въздържане в  половите отношения си с  жена си – това оказва положитело влияние  при анализа на спермата му.
 
Q: Колко дни  трябва да останем в Турция?
A: Цикълът за един курс на лечение отнема около шестнадесет- седемнадесет дни. COH, започва във втория или третия период на меструалния цикъл. Като цяло, в зависимост от това дали е краткосрочен или дългосрочен  протоколът продължава   между седем и десет  дни.
След това последно  на пациентката се дава  ЧХГ лекарство, което подпомага развитието  на овоцитите и след тридесет и шест часа се прилага OPI . Три-пет дни след  OPI   се извършва трансфера на ембрионите. Деня на трансплантацията зависи от броя и качеството на ембрионите.
 
Q: Кой е първия ден от моя цикъл?
A: Първият цял ден на цикъла се смята  деня на менструационния цикъл  който  още от сутринта започва с обилно кървене,; по този начин  за целите на  лечението ви можете да игнорирате кървенето  на точки или лекото муструално кървене.
Q: Какви документи трябва да нося, когато идвам на първо посещение в клиниката ви? Какви изследвания ще бъдат направени преди лечението IVF?
A: Първата стъпка на лечението е извършването на   цялостна  преценка на двамата партньори и впоследствие извършването на  серия от тестове, необходими за визуализиране на състоянието им .
 
Q: След първото посещение, кои тестове  могат да бъдат изискани  от мен?
A: Кариотипиране: При сериозен мъжки стерилитет, в случай на системен спонтанен аборт или повтарящо се неизпълнение на  IVF, кариотипирането както на мъжа, така и  на жената,   спомага да се премахне възможността за аномалии свързани с хромозомите.
Хистеросалпингография (ХСГ): Изследване ,  което в  тръбните или вътрешно маточни пространства има за цел да установи  аномалиите, или при  бивши тазови инфекции, стомашни операции, ендометриоза или  полипи на маточната вътрешност спомага за  по-правилно планиране на лечението.
Хистероскопия: Тази процедура помага, ако  се подозира  че има проблем в  маточната кухина.
Лапароскопия: Тази процедура  спомага ако има съмнение за нарушения в маточите тръби, симптоми  на hidrosalpingist или тежка ендометрия. По време на лапороскопия могат да се проведат и двете процедури - диагностика и лечение .
 
Q: Има ли възможност за изпращане на кръвните проби от чужбина? Ако е така, как може да се направи?
A:  За анализ на кръв, ДНК, сперматозоиди, тъкан  дори и на ембриони  е възможно изпращането и получаването им  до/в чужбина. Моля, свържете се с генетичната ни лаборатория за повече информация.
 
Q: Какъв трябва да е интервалът от време между две IVF лечения?
A: По време на лечение,  приложените лекарства, позволяват да се ускори растежа на яйчниците и да се проведе овоцитът(събирането на яюцеклетките) . Ето защо, за предпочитане е  обикновено след лечебния процес да се изчака най-малко два месеца  за началото на ново лечение .
 
Q: Мога ли да отида на зъболекар,  мога ли  да си  боядисвам косата си или да плувам?
A: Да.  Няма  налице никакви доказателства  че тези  дейности са вредни за провеждане на процеса. Вие трябва да живеете живота си нормално по време на лечението си. Много е важно също през този период   и по време  на последващата бременност да се чувствате спокойни и  в комфортна обстановка.

Лекари в отделението

Корпоративни партньори

Отдолу може да намерите частни застрахователни компании, асистиращи застрахователи и други институции, които имат договорни отношения с нашите болници.

Няма резултати.

    Формуляр за връзка

    За информация относно нашата болница, може да направите запитване от формуляра изложен по-долу.

    Социална медия
    Запази час