Център за Обезитетна Хирургия

Лекари в отделението

Болница Мемориал Шишли

Болница Мемориал Анталия

Болница Мемориал Диарбакър