Loading

Онкологичен Център

Онкологичен Център

Запази час

За отделението

В света 15 милиона души годишно се разболяват от рак. За Турция това число е 200 хиляди. При все, че днес ракът спада към групата на лечимите заболявания, този здравословен проблем още от момента на диагностициране изисква извършване на обща оценка от гледна точка на редица специалности. 

Онкологичните центрове към група болници "Мемориал" предлагат на пациентите си персонализирано, иновативно лечение, което е резултат от усилията на академичния персонал и онкологичния консилиум, в който представители на всички браншове, свързани с диагностицирането и лечението на рака съвместно определят подходящия за съответния пациент терапевтичен метод.

Онкологичните центрове към Болници Мемориал, предлагат на пациентите си иновативно, високотехнологично и персонализирано лечение, което е резултат от усилията на професионалния екип от специалисти  и отличната медицинска инфраструктура, обединяваща науката с новите технологии.
 

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

В отделенията по медицинска онкология на Здравна група "Мемориал" данните на пациентите се изследват подробно, анализират се в съответствие с американските и европейските насоки, използвани в световен мащаб, и се прилага най-подходящото лечение за пациента. При прилагането на медикаментозно лечение, което е от голямо значение за лечението на рака, се вземат предвид възрастта на пациента, съпътстващите заболявания, личните предпочитания, личния и професионалния живот и психосоциалните характеристики, като се осигурява участието на пациента в този процес. На пациентите, заедно с конвенционалното химиотерапевтично лечение, през последните години се предлагат опции, които увеличават степента на успех и качеството на живот, като насочени към целта лекарства и молекули, наречени „интелигентни“, и имунотерапия.

РАДИАЦИОННА ОНКОЛОГИЯ (ЛЪЧЕТЕРАПИЯ)

Група болници "Мемориал" разполагат с модерно технологично оборудване и извършват лечението на рак с най-модерните системи. С "TrueBeam STx" и "Elekta Versa Signuture HD" технологии, които имат способността да правят насочване само към раковите клетки, предпазвайки максимално здравите клетки около тях, предлагат високо надеждни целенасочени облъчвания, прилагане на висока и точно определена доза, удобни функции за лечение с по-малко странични ефекти и възможности за едновременно изобразяване.

НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА (PET-CT)

Технологията за образна диагностика ПЕТ/KT – позитронно-емисионна томография (PET/CT), има ключова роля в диагностицирането,  стадирането и лечението на рака и е фактор, „променящ съдбата на лечението“, поради ефекта върху плана за лечение на болестта. В отделенията по нуклеарна медицина на Мемориал, които използват едновременно най-модерната технология в света, благодарение на пространствената разделителна способност се прилагат по-малки дози радиоактивно вещество на пациента и могат да бъдат открити малки лезии в ранен етап, чрез ПЕТ/KT изображенията. 

В отделението по нуклеарна медицина на пациентите се предлагат и алтернативни варианти за лечение, с които да се подобри качеството им на живот, като: радиоактивна йодна терапия, терапия с радио микросфера, терапия за намаляване на болката. 
 

ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА РАДИОЛОГИЯ

В съответствие с технологичните разработки, ролята на интервенционните методи придобива все по-голямо значение в лечението на рака. В отделението по Интервенционална рентгенология на Мемориал на пациентите се предоставят безболезнени процедури под местна упойка. Сред тези специални процедури, които се прилагат с цел унищожаване на тумора, са перкутанна аблация, криоаблация, радиочестотна аблация, микровълнова аблация, интраартериална химиотерапия, химиоемболизация (TAKE), радиоемболизация (y90), химиосатурация и облекчаващи процедури при рак.

ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ

В центровете по Онкологична хирургия към болници "Мемориал" се прилагат  иновативни хирургически методи за лечение на рак в направленията като обща хирургия, гръдна хирургия, гинекология, урология, неврохирургия, ортопедия и травматология и УНГ. В центровете където се извършват специфични туморни операции с лапароскопски, роботизирани и минимално инвазивни методи, също така се осъществяват и органосъхраняващи онкопластични операции, особено при различните видове рак, като рак на гърдата, при които социалните и психологически аспекти са включени в процеса на лечение, което се планува индивидуално след взето решение от онкологичния съвет, обсъдил подробно случая.

Онкологичен Център Болести

Лекари в отделението

Корпоративни партньори

Отдолу може да намерите частни застрахователни компании, асистиращи застрахователи и други институции, които имат договорни отношения с нашите болници.

Няма резултати.

    Формуляр за връзка

    За информация относно нашата болница, може да направите запитване от формуляра изложен по-долу.

    * Това поле е задължително.
    Социална медия
    Онлайн помощ Запази час