Проф. д-р Alper AKCAN

Болница Мемориал Кайсери

Обща Хирургия

Болница Мемориал Кайсери

Онкологичен Център

Болница Мемориал Анталия

Onkolojik Cerrahi Merkezi

Телефонен номер

+90 549 639 3366